Szukaj
 
     
   

O CPE

Centrum Projektów Europejskich jest państwową jednostką budżetową powołaną zarządzeniem nr 16 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. (do pobrania poniżej w sekcji Załączniki). Podstawowym celem Centrum jest podniesienie efektywności absorpcji środków europejskich.

CPE działa na podstawie statutu nadawanego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Obecny regulamin organizacyjny został określony zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 listopada 2017 r. (do pobrania poniżej w sekcji Załączniki). 

Centrum podlega ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego i realizuje powierzone przez ministra zadania. Obecnie zadania te obejmują:

  • Prowadzenie wspólnych sekretariatów technicznych programów współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, dla których Wspólną Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju
  • Pełnienie funkcji Kontrolera pierwszego stopnia w programach współpracy międzyregionalnej i transnarodowej Interreg 2014-2020 oraz Kontrolnego Punktu Kontaktowego w ramach Programów Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
  • Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  • Prowadzenie Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz podnoszenie jakości obsługi w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich poprzez organizację szkoleń i systemu testowania wiedzy pracowników sieci PIFE

Działalność CPE jest finansowana ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków pomocy technicznej programów, w realizacji których uczestniczy Centrum.

 

W swojej działalności Centrum kieruje się następującą misją:

Wspomagamy rozwój społeczno-gospodarczy poprzez tworzenie najlepszych możliwych warunków dostępu do funduszy unijnych.

Specjalizujemy się we wsparciu współpracy transgranicznej i ponadnarodowej.

Stoimy na straży dobrego wykorzystania środków europejskich.

Z misją tą wiąże się następująca wizja:

Centrum Projektów Europejskich to zespół wysokiej klasy specjalistów, który aktywnie uczestniczy w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Zespół Centrum dąży do pełnego i efektywnego wdrożenia programów europejskich, w które jest zaangażowany oraz służy skutecznym wsparciem informacyjnym i doradczym obywatelom i organizacjom korzystającym z funduszy unijnych.

Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 543 KB
Regulamin_CPE_2017_Dz.U.2017_poz.224.pdfData dodania: 2018-01-05 09:08:42
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego