Szukaj
 
     
   

Link do systemu zgłaszania wniosków (generator wniosków o dofinansowanie)

Proces ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach PO WER odbywa się przy pomocy Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). Narzędzie służy do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji pośredniczącej/wdrażającej elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

Dostęp do systemu SOWA możliwy jest pod adresem: www.sowa.efs.gov.pl 

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego