Szukaj
 
     
   

Terminy

Zgodnie z wymaganiami Programów EWT kontrolę administracyjną należy zakończyć w terminie:

- 3 miesięcy od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego (URBACTIII, INTERREG EUROPE)

- 3 miesięcy od dnia złożenia raportu (Interreg Central Europe)

- 2 miesiące od dnia złożenia raportu (Interreg Baltic Sea Region)

 

Powyższe terminy obejmują:

- złożenie dokumentów przez Partnera do FLC

- kontrolę dokumentacji przez FLC

- wystawienie certyfikatu przez FLC

- dostarczenie certyfikatu przez Partnera Projektu do Lidera Projektu

- dostarczenie certyfikatu przez Lidera Projektu do WST

 

W celu dotrzymania wymaganych terminów wymaga się, aby:

- w przeciągu 14 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego Partner dostarczył dokumentację do FLC.

- w przeciągu 2 miesięcy kontroli administracyjnej (wysłanie uwag, kontakty robocze, uzupełnianie/dosyłanie dokumentów, wyjaśnienia, certyfikat) FLC zakończył ocenę raportu.

 

UWAGA:

FLC ma obowiązek wystawienia certyfikatu w wyznaczonym terminie – brak dokumentów, wyjaśnień ze strony Partnera nie wstrzymuje wystawienia certyfikatu na kwotę niższą niż wnioskowana.

Należy mieć na uwadze, że skuteczna komunikacja pomiędzy FLC a Partnerem oraz przejrzyście przygotowana dokumentacja, brak dokumentów bezpośrednio wpływa na czas trwania kontroli I stopnia.

Późnie złożenie raportu do FLC znacząco ogranicza możliwość bieżącej korekty/uzupełnień dokumentów. Brak udokumentowania wydatków oznacza, że nie będą certyfikowane w danym okresie sprawozdawczym. W takim wypadku wydatki zostaną certyfikowane z kolejnym okresem sprawozdawczym, o ile zostaną uznane z kwalifikowalne w procedurze skargowej.

 

 

 

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego