Szukaj
 
     
   

O projekcie Pomocy Technicznej PO WER

Centrum Projektów Europejskich realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: "Pomoc Techniczna PO WER dla Centrum Projektów Europejskich". 

Celem projektu jest zapewnienie w latach 2014-2020 efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania Pogramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Centrum Pojektów Europejskich jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej IV poprzez:

- zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wyposażenie stanowisk, pracy, szkolenia, koszty instytucji),

- zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi   4 028 989,39 zł.

Wartość całego projektu wynosi 4 780 481 zł.

Serwis Instytucji Pośredniczącej PO WER Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa: www.power.cpe.gov.pl 

(w serwisie dostępne są archiwalne oraz bieżące informacje na temat programu)

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLogo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego