Szukaj
 
     
   

O programie

Głównym celem programu jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego.

Cele szczegółowe:

  • wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy polsko-słowackiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, prowadzącej do integracji przestrzennej obszaru oraz zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności dla mieszkańców, inwestorów i turystów
  • promowanie partnerskiej współpracy polsko-słowackiej na rzecz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i środowiska w polsko-słowackim regionie przygranicznym
  • promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach typu „ludzie dla ludzi".

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU

Zasięg terytorialny programu obejmuje:

  • Polska - 3 podregiony graniczne (NUTS III): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz 4 powiaty (NUTS IV): pszczyński (w podregionie centralnym śląskim), oświęcimski (w podregionie krakowsko-tarnowskim), rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów (w podregionie rzeszowsko-tarnobrzeskim)
  • Słowacja - 2 regiony (kraje) graniczne ( NUTS III): Žilinský, Prešovský.

 

PRIORYTETY PROGRAMU

Priorytet 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej
Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy
Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
Priorytet 4: Pomoc techniczna

 

BUDŻET PROGRAMU

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych.

Łączny budżet programu w latach 2007-2013 wynosi 185 185 603 Euro, w tym środki EFRR to 157,407 763 Euro.

Wspólna Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Tel. 0-22 330 31 05
Fax 0-22 330 31 56
www.mrr.gov.pl

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego