Szukaj
 
     
   

WST

WST będzie wspierał Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) w realizacji następujących zadań:

  • promowanie i zapewnianie informacji o Programie i jego celach
  • zapewnianie pomocy i doradzanie potencjalnym beneficjentom Programu
  • przyjmowanie i rejestrowanie wniosków dotyczących projektów
  • cena przedłożonych wniosków
  • przygotowywanie posiedzeń Komitetu Monitorującego oraz zapewnianie jego obsługi (w tym odpowiedniej dokumentacji)
  • pomoc we wdrażaniu Programu, jak również w jego monitorowaniu oraz inne.

KONTAKT:

Główna siedziba: Kraków

ul. Halicka 9
31 – 036 Kraków
Tel. 12 444 15 00
Fax 12 294 60 87

e-mail: kontakt@plsk.eu
www.plsk.eu

 

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego