Szukaj
 
     
   

WST

WST wspiera Wspólną Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) w realizacji następujących zadań:

 • ogłaszanie naborów oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych
 • organizacja posiedzeń Komitetów Monitorujących
 • przyjmowanie i rejestracja wniosków
 • uczestnictwo w procesie oceny, organizacja i prowadzenie sekretariatu komisji oceniających
 • przygotowanie umów do podpisania przez WIZ
 • nadzór na procedurami przetargowymi
 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o płatność i sprawozdań złożonych przez Beneficjentów;
 • przeprowadzanie kontroli na miejscu
 • sporządzanie rocznych sprawozdań
 • wdrażanie planu informacji i promocji
 • inne zadania wspierające WIZ w operacyjnym wdrażaniu programu.
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego