Szukaj
 
     
   

Nabory Projektów

W tej chwili nie są prowadzone żadne nabory wniosków. Wspólna Instytucja Zarządzająca oraz Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 ogłosiły pierwszy nabór wniosków w ramach Priorytetu 1 oraz działań 2.1 i 3.1. w dniu 2 listopada 2009 roku. Termin składania wniosków upłynął w dniu 1 marca 2010 r. Planowane są kolejne nabory wniosków.

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Programu - http://www.pl-by-ua.eu

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego