Szukaj
 
     
   

O instytucji

Strona internetowa Krajowej Instytucji Wspomagającej POKL

Krajowa Instytucja Wspomagająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została utworzona w 2009 r. w celu wspierania realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Funkcję KIW w latach 2009-2015 pełniło Centrum Projektów Europejskich.

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego