Szukaj
 
     
   

Ogłoszenia o naborze

AKTUALNE OGŁOSZENIA O NABORACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADKACH DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH MIAST
 
Prosimy wszystkich zainteresowanych o składanie swoich zgłoszeń aplikacyjnych z podaniem numeru referencyjnego na adres:

Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39a
02-672 Warszawa

 

Dodatkowo można też przysyłać zgłoszenia aplikacyjne na adres: rekrutacja@cpe.gov.pl

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101. poz. 926 z późn. zm.)".

Informujemy, iż zgłoszenia aplikacyjne nie zawierające powyższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, jako administrator danych osobowych, informuje iż Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV, liście motywacyjnym oraz innych dokumentach wymaganych w poszczególnych ogłoszeniach o pracę będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.

 

Siedziba Centrum w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego