Szukaj
 
     
   

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15

2015-06-30

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Termin składania wniosków:

Od 1 września 2015 r. do 18 września 2015 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) 
    oraz
  2. w formie papierowej wydrukowanej z aplikacji SOWA, w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawionych do złożenia wniosku (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały).

Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

Miejsce składania wniosków:

Centrum Projektów Europejskich (CPE), ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa (klatka „E”, III piętro), w godzinach pracy CPE, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:15 do 16:15, z zastrzeżeniem że w dniu 18.09.2015 wnioski mogą być składane do godziny 12.00.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

77 637 335,00 PLN

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie konkursu.

Dokumentacja konkursowa:

UWAGA: Zmiana Regulaminu konkursu. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 9 września 2015 r.

Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 1.26 MB
Regulamin konkursu (wersja archiwalna)Data dodania: 2015-06-30 12:22:29
Pobierz plik w formacie: doc
Rozmiar: 278 KB
Załącznik nr 1 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej w ramach PO WERData dodania: 2015-06-30 12:22:29
Pobierz plik w formacie: doc
Rozmiar: 241 KB
Załącznik nr 2 Minimalny zakres umowy o wspolpracy ponadnarodowej w ramach PO WERData dodania: 2015-06-30 12:22:29
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 1.05 MB
Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WERData dodania: 2015-06-30 12:22:29
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 1.02 MB
Załącznik nr 4 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WERData dodania: 2015-06-30 12:22:29
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 259 KB
Załącznik nr 5 Lista dobrych praktyk do wykorzystania w ramach kryterium premiującego dla tematu nr 3Data dodania: 2015-06-30 12:22:29
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 260 KB
Załącznik nr 6 Zestawienie standardów i cen rynkowychData dodania: 2015-06-30 12:22:29
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 777 KB
Załącznik nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WERData dodania: 2015-06-30 12:22:29
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 468 KB
Załącznik nr 8 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WERData dodania: 2015-06-30 12:22:29
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 557 KB
Załącznik nr 9 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania ocenyData dodania: 2015-06-30 12:22:29
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 557 KB
Załącznik nr 10 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOPData dodania: 2015-06-30 12:22:29
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 561 KB
Załącznik nr 11 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronnościData dodania: 2015-06-30 12:22:29
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 1.21 MB
Regulamin konkursu - wersja po zmianach z dnia 9 września 2015 r. (wersja obowiązująca)Data dodania: 2015-09-09 13:43:38
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 564 KB
Załącznik nr 12 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronnościData dodania: 2015-06-30 12:22:29
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 694 KB
Załącznik nr 13 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WERData dodania: 2015-06-30 12:22:29
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 863 KB
Załącznik nr 14 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WERData dodania: 2015-06-30 12:22:29
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 75 KB
Informacja o zmianach z dnia 24 lipca 2015 r.Data dodania: 2015-07-24 12:51:54
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 1.27 MB
Regulamin konkursu - wersja po zmianach z dnia 24 lipca 2015 r. (wersja archiwalna)Data dodania: 2015-07-28 15:08:04

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego