Kontrola pierwszego stopnia - FLC

Od 27 marca 2014r. Centrum Projektów Europejskich pełni funkcję kontrolera I stopnia dla następujących programów:

 
  • Program Regionu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region Programme),
  • Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme),
  • INTERREG IVC,
  • URBACT II,
  • ESPON 2013
Kontrola I stopnia jest bezpłatna dla polskich partnerów.
Informacje na temat programów można znaleźć na stronach:
 
Wiele dodatkowych i przydatnych informacji na temat ww. programów znajduje się także na stronie internetowej www.ewt.gov.pl


STRONY GŁÓWNE PROGRAMÓW