PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA (WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE) BRANDENBURGIA 2007 - 2013

Głównym celem programu jest: „Pokonywać granice: redukcja niedogodności spowodowanych położeniem przygranicznym i wspólny rozwój regionu Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia”.

Cele szczegółowe Programu:

  • Poprawa uwarunkowań infrastrukturalnych oraz stanu środowiska;
  • Rozbudowa powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki;
  • Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i rozbudowa transgranicznej kooperacji.

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU

po stronie polskiej: podregion gorzowski (w skład którego wchodzą powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko – drezdenecki, sulęciński i miasto na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski),podregion zielonogórski (w skład którego wchodzą powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski i miasto na prawach powiatu Zielona Góra);
po stronie niemieckiej: powiaty: Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße, oraz dwa miasta na prawach powiatu: Frankfurt (Oder), Cottbus.

PRIORYTETY PROGRAMU

Priorytet 1. Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska
Priorytet 2. Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki
Priorytet 3. Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji
Priorytet 4. Pomoc Techniczna

BUDŻET PROGRAMU

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych. Środki EFRR alokowane przez Polskę na Program w latach 2007-2013 wynoszą 50,1 mln EUR.

Wspólna Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Departament Współpracy Terytorialnej


ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Tel. 0-22 330 31 05
Fax 0-22 330 31 56
www.mrr.gov.pl


STRONY GŁÓWNE PROGRAMÓW