O instytucji

WYDZIAŁ KOORDYNACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wydział Koordynacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (WK PIFE) realizuje zadania związane z koordynacją i certyfikacją Sieci PIFE, która jest finansowana ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i nadzorowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Punkty Informacyjne świadczą usługi takie jak:

 

  • informowanie na temat możliwości uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków FE;
  • informowanie na temat możliwości uzyskania dofinansowania i udzielanie ogólnych informacji o FE;
  • konsultacja na etapie przygotowania projektu;
  • konsultacja na etapie realizacji projektu.

 

Do zadań WK PIFE należy w szczególności:

 

  1. Opracowywanie i rozwój standardów świadczenia usług przez PIFE; 
  2. Realizacja certyfikacji PIFE oraz ich pracowników, w tym w szczególności  monitorowanie jakości pracy oraz działań podejmowanych przez PIFE;
  3. Zapewnienie szkoleń i rozwoju kompetencji dla personelu PIFE;
  4. Wsparcie współpracy i wymiany doświadczeń w ramach Sieci PIFE;
  5. Zapewnienie materiałów ujednolicających wizualizację PIFE.  

 


STRONY GŁÓWNE PROGRAMÓW