CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

Centrum Projektów Europejskich jest państwową jednostką budżetową, nadzorowaną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w celach wspierania instytucji realizujących programy operacyjne Współpracy Transgranicznej i Współpracy Międzyregionalnej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) oraz wspieranie instytucji realizujących program operacyjny Kapitał Ludzki i podmiotów odpowiedzialnych za upowszechnianie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) w zakresie innowacyjności i współpracy ponadnarodowej. Jednocześnie Centrum Projektów Europejskich wspiera działanie Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. 


STRONY GŁÓWNE PROGRAMÓW